Co zrobić, by zostać tłumaczem przysięgłym? Dobrze przygotować się do egzaminu!

Co zrobić, by zostać tłumaczem przysięgłym? Dobrze przygotować się do egzaminu!

Podstawowym warunkiem uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego jest zdanie egzaminu państwowego. Jak się do niego przygotować?

Pierwszym krokiem powinno być zrozumienie, jak taki egzamin wygląda.

Egzamin na tłumacza przysięgłego- podstawowe informacje

  • Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
  • W czasie obu z nich kandydat będzie musiał dokonać tłumaczeń zarówno z języka polskiego na język obcy, jak i z języka obcego na język polski.
  • Warunkiem zdania jest zaliczenie obu części. Aby to zrobić, musisz z każdej z nich zdobyć 150 punktów na 200 możliwych.
  • Jako pierwsza zdawana jest część pisemna. Tylko osoby, które przekroczą na niej wymagany próg punktowy, zostaną dopuszczone do części ustnej.
  • Osoby, które nie zdadzą egzaminu, mogą przystąpić do niego ponownie nie wcześniej niż za rok.
  • Egzamin jest płatny. Aby zostać do niego dopuszczonym, musisz wpłacić 800 zł na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o miejscu i dacie egzaminu.

Skoro mówimy o miejscu i dacie…

Tłumacz przysięgły – gdzie i kiedy zostanie przeprowadzony egzamin w 2021 r.?

Niestety, nie posiadamy danych na temat tego, w jakim miejscu i czasie odbędzie się egzamin na tłumacza przysięgłego dla kandydatów z Krakowa w 2021 r. Wiążących infirmacji na ten temat może udzielić jedynie Ministerstwo Sprawiedliwości, które organizuje i przeprowadza proces certyfikacji tłumaczy przysięgłych.

Mieszkańcom Krakowa, którzy zastanawiają się nad przystąpieniem do egzaminu w tym roku, doradzamy więc kontakt w sprawie terminu z Ministerstwem Sprawiedliwości. My natomiast życzymy Wam powodzenia!

Facebook Comments Box

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments Box