Dokumentacja niezbędna do odbioru budynku – geodezja inwentaryzacyjna powykonawcza

Dokumentacja niezbędna do odbioru budynku – geodezja inwentaryzacyjna powykonawcza

Reklama: http://geograf-geodezja.pl

Kiedy i w jakim celu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą?

Wykonywana jest ona po zakończeniu budowy. Jej celem jest zebranie aktualnych danych dotyczących rozmieszczenia budynków, a także poszczególnych elementów zagospodarowania działki takich jak podjazdy, parkingi czy alejki. Inwentaryzacja powykonawcza określa także przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne oraz gazowe, w zależności od tego, jakie znajdują się na danym terenie.

Po przeprowadzeniu przed geodetę pomiarów inwentaryzacyjnych otrzymujemy dokumentację geodezyjno-kartograficzną. Na jej podstawie możliwe jest naniesienie budynku na odpowiednią mapę oraz aktualizacja baz systemu informacyjnego o obiektach budowlanych.

Do wykonania takich pomiarów niezbędny jest geodeta, który posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe:

  • z zakresu 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
  • z zakresu 4 – geodezyjna obsługa inwestycji
Facebook Comments Box

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments Box