Hydrofobizacja – co to jest? Korzyści z zastosowania hydrofobizacji

Hydrofobizacja – co to jest? Korzyści z zastosowania hydrofobizacji

Praktycznie każda konstrukcja budynku, cierpi z powodu agresywnych skutków działania wody. A ochrona przed tą agresją jest ciągłym problemem nie tylko dla projektantów i budowniczych, ale także dla wszystkich ludzi związanych z takim obiektem.

Powłoka hydrofobowa

Powłoka hydrofobowa

Jedną z głównych metod ochrony była i pozostaje wodoodporna struktura lub jej elementy tworzące przeszkody w przenikaniu wody do struktury, wystarczającej do zamierzonych warunków jej działania. Stan ścian i elewacji wykonanych z betonu, cegły lub kamienia naturalnego w dużej mierze zależy od działań właściciela domu. Istnieją metody ochrony materiałów przed czynnikami zewnętrznymi, w szczególności przed deszczem, na przykład poprzez hydrofobizację. Na stronie http://nanocape.pl/, można zapoznać się z dostępnym produktami do impregnacji hydrofobowej i zamówić wykonanie usługi hydrofobizacji.

Hydrofobizacja – co to jest?

Jest to system środków mających na celu ochronę ścian i elementów konstrukcyjnych budynków, lub ogrodzeń wykonanych z betonu, cegieł, porowatych rodzajów kamienia itp. przed wilgocią. Powierzchnie te są stale w kontakcie z opadami lub stopioną wodą, która wchłania się w materiał, zamarza, gdy temperatura spada i rozszerza się, niszczy ściany od wewnątrz.

Hydrofobowość to osadzanie się na ścianach i innych powierzchniach płynnych związków, które pochłaniają i częściowo zatykają pory i kapilary materiału. W rezultacie dostęp wilgoci wewnątrz cegły, betonu lub kamienia zostaje zatrzymany, ale usuwanie pary wodnej z nich pozostaje swobodne. Odmiany hydroizolacji obejmują zwykłe malowanie lub lakierowanie, a także stosowanie specjalistycznych preparatów przeznaczonych do konkretnych rodzajów materiałów

Hydrofobizacja używana jest do następujących celów:

  • Ochrona przed wnikaniem wilgoci do materiału
  • Poprawa właściwości termoizolacyjnych powierzchni
  • Ochrona przed powstawaniem wykwitów
  • Zwiększenie odporności na mróz i odporności na korozję konstrukcji
  • Zwiększenie żywotności farb
  • Zapobieganie rozwojowi mikroorganizmów i porostów na powierzchni materiału
  • Zwiększenie wytrzymałości materiału ze względu na wzmocnienie konstrukcji.

Korzyści z zastosowania hydrofobizacji

Nowoczesna hydrofobizacja stwarza zupełnie nowe możliwości. Bez znacznych kosztów można zapobiec procesom niszczenia, wyeliminować wykwity itp. Zastosowanie środków hydrofobowych odstraszających wodę zmniejsza zużycie farb i impregnatów, zmniejsza destrukcyjne działanie kwasów, zwiększa mobilność i plastyczność betonu, zapraw, mieszanek tynków. Przetworzone materiały zachowują te cechy dzięki obróbce powierzchniowej trwającej, co najmniej 10 lat oraz przy głębokim impregnowaniu przez cały okres użytkowania struktury, budynku, produktu.

 

 

Facebook Comments Box

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments Box