Produkcja paszy- produkcja, przechowywanie i transport

Produkcja paszy- produkcja, przechowywanie i transport

W rolnictwie pasze są często podstawą karmienia zwierząt. Są to produkty pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego, ale również substancje, które otrzymywane są w wyniku różnych przemian biologicznych i chemicznych. Wyróżniamy wiele podziałów pasz, chociażby ze względu na zawartość białka, pochodzenie, miejsce produkcji czy wartość kaloryczną. Jak powinny wyglądać pomieszczenia i sprzęt, który jest wykorzystywany do produkcji pasz? W jaki sposób musi być przechowywana pasza? Odpowiedzi na te pytania uzyskasz, czytając ten artykuł.

Wymagania co do pomieszczeń i sprzętu, w którym znajduje się pasza.

Przede wszystkim pomieszczenia, pojemniki, a także urządzenia muszą być utrzymywane w ciągłej czystości, a także powinny być regularnie poddawane dezynfekcji, aby pasza produkowana była w sterylnych warunkach. W tym przypadku higieniczne warunki produkcji pasz muszą być doskonałe. Co ciekawe, konstrukcja budynków, rozkład pomieszczeń i rozmiar pomieszczenia muszą być tak zaprojektowane, aby możliwe było szybkie i dokładne oczyszczenie. Podobnie jest w przypadku stropów, a także instalacji napowietrznych. Istotne jest również wykorzystywanie wszelkich preparatów chemicznych zgodnie z ich przeznaczeniem. Materiały po zużytych paszach powinny być przechowywane w odmiennych miejscach. Szczególną uwagę należy zwrócić na czystą wodę wykorzystywaną podczas produkcji.

Transport i przechowywanie pasz- w jaki sposób?

Pasze należy przechowywać tylko i wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach, aby uniknąć zanieczyszczeń chemicznych lub mikrobiologicznych. Należy umiejscowić je w dużej odległości od niebezpiecznych substancji, jak chociażby preparatów chemicznych do ochrony roślin. Jeśli chodzi o transport paszy, pojazd musi spełnić wymogi higieniczne. Pasze, które wprowadzone są do obrotu i nie spełniają wszystkich wymogów, muszą być natychmiastowo wycofane. Producent musi poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii, a także poinformować nabywce, dlaczego pasza została wycofana.

Facebook Comments Box

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments Box