Zdobądź pieniądze na własny biznes cz.2

Zdobądź pieniądze na własny biznes cz.2

Krok po kroku

Osoba, która będzie chciała pozyskać fundusze z Inicjatywy Jeremie, musi najpierw zorientować się, jacy pośrednicy finansowi działają w województwie, w którym zamierza lub już prowadzi działalność gospodarczą. Pełną listę instytucji partnerskich wraz z ich danymi kontaktowymi można znaleźć na stronie projektu jeremie.com.pl.

– Fundusze są ustalane na określony okres i w tym momencie niektórzy pośrednicy wykorzystali już swoje środki. W województwie mazowieckim wciąż można zgłaszać się do trzech instytucji: Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. i Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości – mówi Piotr Stortz.

Sprawdziliśmy, jak wygląda procedura pozyskiwania pożyczki w KSWP.

– Najpierw informujemy przedsiębiorcę o warunkach – niezależnie od tego, czy firma działa od wczoraj, czy od pięciu lat, środki, o które się stara, muszą być przeznaczone na jakąś nową inwestycję, nie można też łączyć ich z innymi funduszami. Następny krok to skompletowanie wszystkich dokumentów, czyli sprawozdań z prowadzenia działalności gospodarczej, dokumentacji sytuacji finansowej, umów najmu, umowy z bankiem, wpisu do ewidencji, zaświadczeń z urzędu skarbowego i ZUS-u, a także naszych wewnętrznych dokumentów, np. oświadczenia,

że pożyczka jest jedyną formą dofinansowania, o jakie stara się firma – wylicza Mirosław Czarnecki, starszy specjalista KSWP.

Oprócz niezbędnych formalności, przedsiębiorca musi złożyć także biznesplan, w którym uwypukli wszystkie kwestie związane z nową inwestycją. Od tej pory KSWP ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

– W większości przypadków podejmujemy decyzję dużo szybciej, zazwyczaj w ciągu tygodnia. Jeśli decyzja jest pozytywna, to kontaktujemy się z przedsiębiorcą i prosimy o spotkanie w celu podpisania umowy. Pieniądze trafiają na jego konto w ciągu 1-2 dni. Oczywiście, zdarza się, że doradcy, którzy weryfikują zgłoszenia, odrzucają wniosek, bo np. firma sprawia wrażenie nierentownej. Czasami przyznanie pożyczki zostaje też odroczone na jakiś czas – mówi Mirosław Czarnecki.

Nierówne szanse

Chociaż warunki są korzystne, a kwoty obiecujące, to nie wszyscy mogą skorzystać z funduszy w jednakowy sposób. Inicjatywa Jeremie działa jak na razie tylko w sześciu województwach, a na wdrożenie jej w innych regionach trzeba jeszcze poczekać. Niestety, przedsiębiorca, który prowadzi firmę na obszarze nieobjętym programem, nie może ubiegać się o pożyczkę.

Maksymalna kwota wsparcia jest różna w poszczególnych regionach. Najwięcej pieniędzy otrzymają przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego (do 2,5 min zł). Taka suma dotyczy jednak tylko pożyczki innowacyjnej, czyli dofinansowania wdrożenia w firmie technologii, które nie są stosowane na świecie dłużej niż od trzech lat. Pośrednicy z Dolnego Śląska oferują dofinansowanie do 1,7 min zł, wielkopolscy (oprócz pożyczek innowacyjnych) – do 1 min zł, a łódzcy, pomorscy i zachodniopomorscy maksymalnie 500 tys. zł. Najmniej dostaną przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego – do 250 tys. zł.

Małgorzata Tomczak

Facebook Comments Box
1 comment

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments Box